Tháng: Tháng Một 2021

Đời Cát

Kịch bản phim truyện   (Dựa theo truyện ngắn. “Ba người trên sân ga”   của Nhà văn Hữu Phư­ơng)   (Kịch bản này được viết theo qui định cũ: kịch bản văn học)   1. LÀNG CÒ – NHÀ BÀ...