Danh mục: Kịch bản

Điện thoại di động

Kịch nói Bản bổ sung và sửa đổi 2                                          NGUYỄN QUANG LẬP Nhân vật.                   Quang: 50 tuổi, chủ một doanh nghiệp lớn.                   Hiên      : 40 tuổi, vợ Quang, tiến sĩ văn khoa.                   Hạnh   : 16 tuổi, con gái Quang Hiên, học sinh lớp 11....

Tình sử ngàn năm

 Kịch bản sân khấu                                                         Biên kịch                                 Nguyễn quang lập   Bản chính thức   Nhân vật                                Lý Thường Kiệt: 18 tuổi-40 tuổi                              Thuận Khanh: Người tình LTK, 16 tuổi-35 tuổi                              Tạ Đức: bố...

Không có Eva

Kịch bản điện ảnh Kịch bản có sử dụng một chi tiết văn học trong tiểu thuyết “Cõi nhân gian” của Nguyễn Phúc Lộc Thành. biên kịch Nguyễn  Quang  Lập                       Phân đoạn 1   Bối cảnh: Ngoại- Đường phố Thời...

Đời Cát

Kịch bản phim truyện   (Dựa theo truyện ngắn. “Ba người trên sân ga”   của Nhà văn Hữu Phư­ơng)   (Kịch bản này được viết theo qui định cũ: kịch bản văn học)   1. LÀNG CÒ – NHÀ BÀ...