Lục bình hay Việt cộng?

Mình vừa đọc bài “Bàn về chữ “biểu tình” và hai bản tin khác nhau” thấy vui vui, định tán thêm mấy câu nhưng thôi, thứ bảy yên lành bỏ qua chuyện chính trị chính em, nói chuyện tào lao cho vui.

Nhà mình chỉ là căn hộ tầng 5, chẳng có vẹo gì mà khoe. Được cái nó ở sát sông SG, mát cực, lại có cái view khá đẹp. Ngồi nhậu ở nhà mình  còn sướng hơn ngồi nhậu ở nhà hàng, rất đã. Bạn bè vẫn thường xách rượu mang đồ mồi đến nhà mình nhậu, trong mười cuộc nhậu thì đến tám, chín cuộc có Đỗ Trung Quân. Đỗ Trung Quân mà gặp Phạm Ngọc Tiến, Nguyễn Việt Hà thì mất điện nay lập tức, nhưng may quá hai ông này ở Hà Nội, thành thử cuộc nhậu nào ở nhà mình Đỗ Trung Quân đều đầu trò. Anh có lắm chuyện, chủ yếu là nhặt nhạnh tứ phương rồi tái chế lại, gặp bất cứ cái gì anh cũng có ngay một chuyện, lắm chuyện cười vỡ bụng.

Quân chỉ cầu Sài Gòn, nói các ông biết vì sao người ta không cho lính Quảng Nam gác cầu không? Ngày mới Giải phóng ta với địch lộn tùng phèo. Đến 10 giờ đêm là thiết quân luật, cầu Sài Gòn được canh gác rất nghiêm, ai muốn qua cầu phải nói đúng mật khẩu. Đêm đó xe một ông trung tướng qua cầu, lính gác cầu Quảng Nam mới hỏi mật khẩu, nói bẹc đèng. Lái xe của Trung tướng bật đèn. Lính gác cầu thấy vậy liền quát to, nói bẹc đèng. Lái xe thò đầu ra, nói bật đèn rồi. Lập tức ông lính Quảng Nam bắn mấy phát chỉ thiên. Trung tướng giật mình  quát to, nói dừng lại ngay, tư lệnh quân quản đây, mù sao không thấy. Ông lính Quang Nam mới cãi lại, nói báo cáo thủ trưởng, em nói Bẹc Đèng sao nó không đáp Thu Bồn lại bẹc đèng chói mắt em. Bây giờ ông trung tướng mới hiểu bẹc đèng là Bạch Đằng. Từ đó ông không cho lính Quảng Nam làm bất kì việc gì có dùng đến mật khẩu, chứ cứ để mấy ông  này ” phát ngôn” mật khẩu có ngày toi mạng. Hi hi.

Nhưng chuyện này mới vui. Quân kể trước Giải phóng tất nhiên  lính Cộng hòa  gác cầu. Trong số đó có nhiều người cảm tình với cách mạng. Bộ đội mình đêm nào cũng đội lục bình theo dòng nước vào Thành phố, lính gác cầu biết thừa nhưng đều lờ đi cho. Một đêm ông lính gác cầu thấy lục bình trôi qua cầu hơi bị nhiều mới nhỏng cổ xuống hỏi, nói lục bình hay Việt cộng? Từ đám lục bình có tiếng đáp, nói dạ, lục bình. Ông lính gác cầu xua tay, nói lục bình hả… tới luôn.

Mình cười, nói bây giờ tất nhiên chẳng có ai dưới mấy đám lục bình kìa rồi, nhưng nếu gác cầu hỏi lục bình hay Việt công, đám lục bình mới đáp, nói “dạ, Việt cộng” thì mấy ông gác cầu thời nay có bắn không? Quân nói bắn, không bắn cũng bắt. Mình nói tại sao. Quân giả làm ông gác cầu, trợn mắt chỉ tay, nói bọn phản động dám bôi nhọ chế độ, dám đánh đồng tụi tao cũng bèo bọt như tụi bay hả. Bắt.

Mình lại hỏi, nói nhưng nếu lục bình khai thật là lục bình thì sao. Quân nói bắt, không bắt cũng giải tán. Mình nói  tại sao. Quân lại trợn mắt chỉ tay, nói tại sao tụ tập kéo nhau cả bầy thế này,  tính yêu nước hả, tính biểu tình phản đối bạn tao hả, tính coi chủ quyền cao hơn chế độ  hả,  giải tán ngay!

He he!

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.